Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Gottne förskola

Välkommen till Gottne förskola!

Vår förskola finns i byn Gottne som är belägen i dalen där Moälven möter Utterån. Avståndet in till Örnsköldsvik är 2,5 mil. Här möts du av den lantliga, lugna miljön med naturen som närmsta grannar. 

Organisation

Förskolan består av en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år och inryms i en enplansbyggnad.

Miljö

Naturen här är storslagen och inbjuder till en stor mängd utomhusvistelse. Vi har direkt närhet till skogs- och ängsområden samt tillgång till skridskobana vintertid. Den kuperade terrängen, skogen och ängarna inspirerar till lek, lärande och nya upptäckter varje ny dag.

Vi har dessutom direkt närhet till en nybyggd kommunal lekplats som ger oss utökade lekmöjligheter utöver förskolegårdens egna lekytor.

Arbetssätt

Vi jobbar tematiskt över längre tidsperioder där det övergripande temat utmynnar i delprojekt baserade på barnens intressen. Exempelvis har vi jobbat med "Naturvetenskapliga fenomen i barnens vardag" och "Våra sinnen".

Personalen har genomfört utbildning i Stödtecken (TAKK) och dessa strävar vi efter att använda naturligt som ett komplement till det muntliga i kommunikation med förskolans samtliga barn. Vi använder oss av sagor, rim, ramsor, sång samt uppmärksammar barnens kommunikation där vi låter samtalet få ta tid.

IKT (Informations- och kommunikationsteknik)

Digitalt lärande har ett stort utrymme i vår förskola och barnen har tillgång till lärplattor, projektor och easi scope (ett mikroskåp). Barnen arbetar tillsammans och med pedagog för att lära sig om och upptäcka nya digitala tekniker.

Stängt för verksamhetsutveckling

Måndag 15 februari - stängt från kl.12:00
Onsdag 31 mars - stängt från kl.12:00
Tisdag 11 maj - stängt från kl.12:00
Måndag 14 juni - barnen är ledig hela dagen

Sidan uppdaterades

2021-01-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Gottne Förskola
Bygdegårdsvägen 1
890 42 Mellansel
0660 - 920 18
076-127 46 19

Rektor
Annelie Wernblom
070-217 22 12
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista