Hemling förskola

Barn som klättrar i klätterställning

Välkommen till Hemling förskola!

Hemlings Förskola ligger i samma byggnad som Hemlingskolan och här bedrivs verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolans pedagogiska verksamhet bygger på trygghet och ett temainriktat arbetssätt. Där vi utgår från barnens idéer och tankar.

Vi arbetar med språk och kommunikation för att ge stöd och stimulans i barnens sociala samspel, sin förmåga att fungera enskilt och i grupp samt att hantera konflikter.

Genom att arbeta med ordbilder, ramsor och sånger. Vi använder oss även av stödtecken i den dagliga verksamheten. Den metod vi använder oss av är TAKK - ”Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation”.

Foto på barn uppifrån som står i ring utomhus

Vi vill genom detta arbetssätt

  • att varje barn och vuxen ska känna trygghet
  • att alla ska ha roligt
  • att var och en ska få känna sig uppskattad och värdefull
  • stärka och uppmuntra varje barns utveckling, nyfikenhet och kreativitet
  • att varje barn stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling.
Bildkollage av barn som bygger, tränar på bokstäver samt leker utomhus i en gammal eka

Sidan uppdaterades

2020-05-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Förskolan Skalman
Hemling 263
890 51 LÅNGVIKSMON
0662 - 311 56
070-204 45 80
Skicka e-post

Rektor
Catrin Lundqvist
070-713 01 02
Skicka e-post

Bitr. Rektor
Helena Gustavsson
076-017 73 14

Förskoleadministration
Kontaktlista