Högland förskola

Välkommen till Högland förskola!

Hos oss vill vi skapa trygga lärmiljöer med närvarande pedagoger där barnens lekar är i centrum. Vi strävar efter att jobba med en varierande och föränderlig miljö som skapas utifrån gruppsammansättning, individernas behov och deras utveckling.

Läroplanen ligger till grund för vad vår verksamhet innebär där varje barn ska få känna delaktighet och ha inflytande över sin egen vardag. Här ska barnet få utrymme och våga uttrycka sina tankar och åsikter, stimuleras till framsteg, övervinna svårigheter och utveckla en stark tillit till sin egen förmåga.

Organisation

Förskolan är uppdelad i två avdelningar med namnen Bläckfisken och Snäckan. Barnen är i åldrarna 1-4 år.

Miljö

Höglands förskola ligger beläget nära Höglandskolan i ett villaområde. I vår närmiljö finns möjlighet att gå till en närliggande lekpark, till skogen men också att utforska livet vid ån eller utnyttja Human Resurs Arena samt en gymnastiksal.

Vi delar gård med de äldre förskolebarnen från Åvägen förskola. En del av våra barn har äldre syskon där vilket många gånger kan vara en trygghet samt att flera av barnen som nu går i Åvägen förskola tidigare gick hos oss! Vi ser fördelar i att barnen på så sätt lär känna både pedagoger och barn eftersom vi träffas ofta utomhus.

För barnens välbefinnande väljer vi att vara ute så mycket som möjligt. Då upplever, utforskar och upptäcker barnen nya saker både hemma på vår gård samt genom de tillfällen då vi gör utflykter i närområdet.

Sidan uppdaterades

2020-03-25

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Högland förskola
Nygårdsvägen 15
891 51 Örnsköldsvik
073-274 62 89

Avdelningar
Bläckfisken 073-274 83 48
Snäckan 073-274 62 89

Rektor
Ulrika Messering
072-210 02 34
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista