Du är här:

Köpmanholmen förskola Bryggan

Bryggan förskola ligger mitt i Köpmanholmen i det natursköna Höga Kusten-området. På vår förskola är vi stolta över vår fantastiska utemiljö!

Miljö

Vi har förmånen att ha en härlig skog på vår gård som lockar till mycket lek. Här finns härliga ytor med många små vrår, en kulle som lockar till spring och på vintern till pulkaåkning samt flertalet fruktträd, bärbuskar, lingon- och blåbärssnår. Vi har även flera grillplatser att träffas runt, antingen för samlingar eller för matstunder.

Inomhus är miljön föränderlig och anpassas efter barnens intressen och behov. Vi strävar efter att barnen får känna att de är delaktiga med inflytande över sin egen förskolevardag. Detta görs genom att ge utrymme till att uttrycka tankar och åsikter, att göra framsteg genom att övervinna svårigheter och att våga misslyckas vilket ger en allt större tillit till den egna förmågan. Vi tänker att ALLA barn kan bara de får rätt förutsättningar.

Organisation

Förskolans byggnad ingår i samma byggnadskomplex som Köpmanholmenskolan samt att vi under 2018 utökat våra lokaler med en fristående paviljong som inrymmer två nya avdelningar. Det gör att förskolan består av sju avdelningar namngivna efter olika begrepp inom sjö- och havsfart.

Barnen som finns hos oss är i ålder 1-5 år.

Förskolans uppdrag

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. Vår förskola ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Lpfö 18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).


Sidan uppdaterades

2020-01-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Köpmanholmen förskola Bryggan
Hummelviksvägen 8A
893 40 Köpmanholmen
0660 - 22 34 70

Avdelningar
Bojen 072-210 18 41
Fyren 070-190 48 63
Kartan 072-209 65 29
Kompassen 070-190 48 61
Kulingen 073-275 56 44
Lotsen 070-190 48 62
Rolingen 073-275 56 45

Rektor
Anna-Karin Lindmark
073 - 270 20 51
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista