Du är här:

Kungabacken förskola

Välkommen till Kungabacken!

På Kungabacken finns fyra avdelningar för våra fantastiska barn.

Bävern, Grodan och Örnen
- med barn i åldern 1-3 år.

Ekorren
- med barn i åldern 3-5 år.

Förskolan ligger i anslutning till Parkskolan med närhet till varierande lekmiljöer, Parkbiblioteket och Skyttis naturområde

Förskolan Kungabacken startade sin verksamhet i augusti 2015 och utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter har vi tillsammans med barnen utformat en trygg verksamhet, inspirerad av att vi är
ALLA – OLIKA – LIKA – UNIKA

Vår förskola är mångkulturell, vilket vi ser som en stor tillgång och inspirationskälla i den pedagogiska verksamheten. Med lek, sång och musik inspirerar vi barnens personliga och språkliga utveckling.

Förskolan Kungabacken inbjuder till nyfikenhet, lek och lustfyllt lärande där vi pedagoger alltid utgår från det kompetenta barnet.

I vår ute- och innemiljö har vi möjligheter att uforma en öppen, tillåtande och inspirerande miljö, utifrån barnens olika behov och intressen.

Här finns trygga, tillåtande, medforskande och lekande pedagoger som med glädje och inspiration möter varje unikt barn med värme, kärlek och nyfikenhet.

Sidan uppdaterades

2019-08-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kungabacken förskola
Vintergatan 12E
891 60 Örnsköldsvik

Avdelningar
Bävern 073-021 32 66
Ekorren 073-020 07 78
Grodan 073-020 42 37
Örnen 073-022 09 57

Rektor
Lotta Grahn
070-679 57 84
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista