Du är här:

Lilltjärnen förskola

Vår förskola består av fyra avdelningar: Saltkråkan, Bullerbyn, Lönneberga och Junibacken. Barnen som vistas hos oss är mellan 1-5 år.

Här arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslag och kompletterar varandras kompetenser. Personalen hos oss ser, hör och respekterar varje barn för den de är. Vi arbetar för att skapa en trygg och lustfylld miljö som lockar till lek och skapar nyfikenhet samt utvecklar lusten att lära. Vi ser barnen som kompetenta, nyfikna och kunskapssökande.

Vi arbetar ofta i längre perioder med våra teman. Där tar vi tillvara barnens intressen.

Utevistelse har stor prioritet på förskolan

Vi arbetar aktivt för att barnen ska utveckla sin empatiska förmåga. Det vill säga visa hänsyn, inte göra någon illa, vare sig fysiskt eller verbalt. Hos oss skapar vi tillåtande miljöer med tydliga gränser.

Vi hjälper varandra mellan avdelningarna och målet är att barnen ska känna sig trygga med alla på förskolan. Personalen hos oss tar ansvar för alla barn och finns tillgänglig för er föräldrar.

Sidan uppdaterades

2020-06-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lilltjärnen förskola
Mycklingsvägen 1
894 30 Själevad
0660-26 51 80
Skicka e-post

Avdelningar
Saltkråkan 072 - 217 18 13
Junibacken 072 - 222 91 46
Bullerbyn 072 - 246 24 14
Lönneberga 072 - 212 61 65

Rektor
Therese Hallin
070-190 61 98
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista