Mellansel förskola

Välkommen till Mellansel förskola!

Vår förskola återfinns i samhället Mellansel som är ett mindre järnvägssamhälle med ungefär 1 000 invånare. Här finns ändå det mesta i serviceväg samt att vi har nära till Bredbyn och ungefär 3,5 mil till Örnsköldsvik.

Om somrarna är utomhusbadet här i Mellansel ett populärt ställe att besöka och vår förskola ligger alldeles i närheten av badet.

Organisation

Förskolan består av fyra avdelningar med åldersindelning där namnen på avdelningarna kommer från sagornas värld i form av Tomten, Älvan, Trollet och Jätten. Barnen här är i ålder 1-5 år. Vår verksamhet finns i samma huvudbyggnad som Mellanselskolan.

Miljö

Miljön här är tilltalande och har landsbygdens speciella kännetecken i form av vida skogs- och ängsområden samt den typiskt norrländska kuperade terrängen. Vi är dagligen utomhus. Förskole- och skolområdet erbjuder stora lekytor med kullar att klättra på under sommaren och som ger stora pulkabackar vintertid. Här finns även grillring och vindskydd där vi kan laga mat och äta kring. Lägg därtill den närliggande naturen som ger oss fina utflyktsmöjligheter samt att vi har direkt närhet till en stor lekpark med tema från järnvägenöppnas i nytt fönster.

Vi är en mångkulturell förskola som berikas av individer från flera olika länder och kulturer.

Arbetssätt

Verksamhetens innehåll är alltid baserad på barnens intressen samt förskolans läroplan, Lpfö 18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och de mål som finns beskrivna där.

Delaktighet och inflytande

Känslan av att känna sig delaktig och få inflytande i vad som bestäms, händer och sker är något vi vill ge barnen. På enkla sätt försöker vi därför involvera dem i verksamhetens syfte, innehåll och mål. Att vara delaktig genererar lärande.

Sidan uppdaterades

2020-01-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mellansel förskola
Skolgatan 21
895 40 Mellansel
0661 - 404 55

Avdelningar
Tomten 073-275 55 48
Trollet 073-275 55 48
Jätten 070-191 89 32
Älvan 070-332 72 60

Rektor
Charlie Lessnert
073-098 68 92
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista