Moliden förskola

Välkommen till Moliden förskola!

Molidens förskola består av tre avdelningar, Rubinen 1-2 år, Smaragden 2-4 år och Diamanten 4-5 år.

Förskolan ligger i anslutning till skolan med närhet till skogen, vilket ger goda möjligheter till varierade uteaktiviteter i olika miljöer

Förskolegården är stor med skogspartier och grupperad terräng som ger barnen goda förutsättningar till utvecklande samt utmanande lek och lärande.

Vi jobbar efter att varje barn ska känna sig trygg med all personal på förskolan oavsett vilken avdelning man tillhör. Närheten till skolan leder till en naturlig övergång från Diamanten in i förskoleklass och fritidsverksamhet.

Vår vardagliga verksamhet genomsyras av att stärka barnets respekt, solidaritet och ansvar gentemot sig själva och andra samt djur och natur.

Vi ser en stor vikt i att barnet utvecklar en förmåga att kunna uttrycka sig känslomässigt och språkligt, detta för att kunna stärka barnets självkänsla och förmåga att uttrycka sig. Den språkliga utvecklingen vill vi stärka genom sång, sagor, ramsor samt att förstärka med stödtecken.

Vi vill att varje barn ska känna ett lustfullt och lekfullt lärande där lek och kunskap kan få gå hand i hand.

Sidan uppdaterades

2019-08-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Moliden förskola
Molidenvägen 12 
894 95 Moliden
0660 - 915 52 (tel. och fax)

Avdelningar
Rubinen 073-275 55 44
Smaragden 072-226 06 23
Diamanten 076-136 45 95

Rektor
Therese Hallin
070-190 61 98
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista