Myckling förskola

Välkommen till Myckling förskola!

Vår förskola ligger i ett av de bostadsområden som finns i Själevad och våra lokaler är integrerade med Mycklingskolan F-3. Vi har nära till naturen där skogen lockar oss till regelbundna besök.

Hos oss är det viktigt att vi aktivt jobbar med vår värdegrund som ger såväl trygghet som trivsel för varje individ. Frågeställningar som "Hur är jag en bra kompis", "Hur visar jag empati" och "Vad innebär det att vara ärlig" är exempel på områden som ingår i Värdegrundsarbetet.

Vi är även en av förskolorna i kommunen som tar emot lärarstudenter i samband med att de genomför sina verksamhetsförlagda utbildningar.

Organisation

Förskolan har tre avdelningar där två av dem är för barnen mellan 1-3 år och den tredje för barnen som är 4-5 år.

Arbetssätt

Verksamhetens innehåll är alltid baserad på barnens intressen samt förskolans läroplan, Lpfö 18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och de mål som finns beskrivna där.

Delaktighet och inflytande

Känslan av att känna sig delaktig och få inflytande i vad som bestäms, händer och sker är något vi vill ge barnen. På enkla sätt försöker vi därför involvera dem i verksamhetens syfte, innehåll och mål. Att vara delaktig genererar lärande.

Sidan uppdaterades

2020-01-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Myckling förskola
Mycklingsvägen 20
894 30 Själevad
0660-26 51 76 (Myran)

Avdelningar
Myggan 073 - 052 94 92
Myran 073 - 053 04 85
Mullvaden 073 - 052 94 88

Rektor
Charlie Lessnert
073-098 68 92
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista