Parken förskola

Välkommen till Parken förskola!

Vår förskola ligger inrymd i tidigare Folkets Park på toppen av en av de höjder som omger Örnsköldsviks stadskärna. Vi har ett häftigt naturfönster ner mot centrum där vi bland annat ser ut över havsvikens inlopp mot hamnen.

Verksamheten sätter barnen i centrum och jobbar utifrån varje barns förutsättningar. Det finns ett gott samarbete mellan avdelningarna, där alla barn är förskolans gemensamma ansvar. Hos oss ska varje individ vara trygg och ha roligt i en lärorik miljö som lägger stor vikt vid samspel, kommunikation och språkutveckling.

Organisation

Förskolan består av två avdelningar, Elefanten och Noshörningen, där barnen är i ålder 1-5 år. Vi är en mångkulturell förskola som berikas av individer från flera olika länder och kulturer.

Miljö

Utsikt och stadsvy till trots har vi en ganska begränsad förskolegård där vi dock har lyckats väl med att göra mycket av det lilla! Vi har även gångavstånd till skogsområden och lekplatser. Inomhusmiljön är fräsch och pedagogiskt tilltalande.

Språkutvecklande arbetssätt

Verksamheten genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt för såväl talspråk som skriftspråk där vi utgår från den så kallade Karlstadmodellenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Babblarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Hattens förlag.

Personalen deltar i Skolverkets satsning "Läslyftet i förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster". En fortbildning som ger förskollärare utvecklade möjligheter att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Delaktighet och inflytande

Känslan av att känna sig delaktig och få inflytande i vad som bestäms, händer och sker är något vi vill ge barnen. På enkla sätt försöker vi därför involvera dem i verksamhetens syfte, innehåll och mål. Att vara delaktig genererar lärande.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som hos oss används för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten. Detta till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. Barnet ser sitt eget lärande och vårdnadshavare blir mer delaktiga. I analysen av dokumentationen får pedagogerna syn på hur verksamheten kan utvecklas vidare.

Sidan uppdaterades

2020-06-03

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Parken förskola
Folkparksgatan 3
891 36 ÖRNSKÖLDSVIK

Avdelningar
Elefanten 073-037 65 36
Noshörningen 073-038 21 18

Rektor
Lotta Grahn
0660-880 96
070-679 57 84
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista

Sjuk och frånvaroanmälan
Sms till berörd avdelning.