Ripan förskola

Välkommen till Ripan!

Vår förskola ligger centralt belägen i överkanten av Örnsköldsviks stadskärna och har den lilla enhetens sammansvetsade karaktär. Verksamheten sätter barnen i centrum och jobbar utifrån varje barns förutsättningar. Det finns ett gott samarbete mellan avdelningarna, där alla barn är förskolans positiva gemensamma ansvar. Hos oss ska varje individ vara trygg och ha roligt i en lärorik miljö som lägger stor vikt vid samspel, kommunikation och språkutveckling.

Grunden för hela verksamheten är Läroplanen för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Lpfö 18) som bland annat poängterar att lärandet och leken skall vara lustfylld och att barnen ska ges möjlighet att få använda alla sina sinnen.

Organisation

Förskolan består av två avdelningar där barnen är i ålder 1-3 år. Vi är en mångkulturell förskola som berikas av individer från flera olika länder och kulturer.

Miljö

Förskolan är centralt belägen med gångavstånd till Örnsköldsviks centrum. Det ger exempelvis möjlighet till besök på bibliotek, teaterföreställningar och till stadslekparken Cityleken.

Ripan ligger nära det fina skogsområdet bakom Örnsköldsviks Stadskyrka som vi återkommande besöker och utforskar. Att vistas ute i naturen med alla intryck det innebär ger goda möjligheter för barnen att bl.a. utveckla motorik, lek och naturkänsla.

Från gatuvy ser man inte vår mysiga innergård men väl där så möts man av en mysig förskolegård där vi har bland annat gungor, sandlåda, grillring, bärbuskar och lekytor.

Inomhusmiljön är fräsch och pedagogiskt tilltalande.

Delaktighet och inflytande

Känslan av att känna sig delaktig och få inflytande i vad som bestäms, händer och sker är något vi vill ge barnen. På enkla sätt försöker vi därför involvera dem i verksamhetens syfte, innehåll och mål. Att vara delaktig genererar lärande.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som hos oss används för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten. Detta till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. Barnet ser sitt eget lärande och vårdnadshavare blir mer delaktiga. I analysen av dokumentationen får pedagogerna syn på hur verksamheten kan utvecklas vidare.

Sidan uppdaterades

2020-06-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ripan förskola
Storgatan 46
891 34 Örnsköldsvik
070-190 90 36

Rektor
Per-Erik Hägglund
070-560 23 72
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista