Skärpe förskola

Välkommen till Skärpe förskola!

Läroplanen för förskolan (Lpfö 18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) utgör grunden för vår verksamhet. Vår Värdegrund, med bland annat orden demokrati, jämställdhet och allas lika värde är viktiga för vår verksamhet. Varje barn ska känna att de är delaktiga och har inflytande över sin vardag och över sitt eget lärande. Lärandet och leken skall vara lustfyllt och barnen skall ha möjlighet att få använda alla sina sinnen samt att skapande, kreativitet och nyfikenhet skall genomsyra barnens vardag. Barnen skall lämna vår förskola med ett stort självförtroende och tillit till sin egen förmåga.

Alla som kommer till Skärpe förskola ska känna sig välkommen. Det gäller lärarstuderande, vårdnadshavare, vikarier och andra. Förskolan skall vara en plats att längta till!

Miljö

Skärpe förskola är inrymd i Skärpeskolan. Den ligger i ett villaområde med närhet till skog.

Organisation

På förskolan går det ca 75 fantastiska barn i åldrarna 1-5 år. Dessa barn är fördelade på fyra avdelningar

  • Ekan och Skutan har barn i åldrarna 1-3 år
  • Skeppet och Jollen har barn i åldrarna 3-5 år

Sidan uppdaterades

2020-01-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Skärpe förskola
Hingstvägen 2
891 42 Örnsköldsvik

Avdelningar
Ekan 073-044 67 60
Skutan 073-275 55 03
Skeppet 073-037 38 20
Jollen 073-035 62 60

Rektor
Tuovi Silvola
073-274 56 04
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista