Du är här:

Sunnanäng förskola

Foto på Förskolan Sunnanängs byggnad

Välkommen till Sunnanäng!

Vår förskola ligger belägen i stadsdelen Sund några kilometer sydöst om Örnsköldsvik. Byggnaderna som utgör förskolan är i direkt anslutning till Sundskolan F-6 och omgiven av såväl ängsmark som skogsområden.

Sunnanäng är en stor förskola som vuxit genom åren där fina paviljonger tillförts på gårdsytorna som även dem inrymmer ett par barngrupper.

Organisation

Barnen hos oss är i åldern 1-5 år och är indelade i sju barngrupper som är namngivna från naturen. Vi är en mångkulturell förskola som berikas av individer från flera olika länder och kulturer.

Miljö

Vi har stora utomhusytor med bland annat två fina vindskydd med grillplatser. Där äter barnen lunch och mellanmål många dagar under året. Närheten till skogen ger oss fina möjligheter till utforskning och lärande i naturen och alla dess skiftningar genom årstiderna.

Gårdsytorna är av skiftande karaktär med kuperad terräng, gräsytor samt att vi har tillgång till isbana vintertid där våra kullar även blir pulkabackar. Tillgången till bärbuskar på gården är förstås också spännande - och gott!

Inomhus har vi försökt skapa pedagogiskt anpassade ytor och lokaler för särskild inspiration.

Förskolan är tillsammans med Sundskolan föremål för trafikprojektet att skilja barn från bilar och under hösten 2017 stod vår nya avlämnings- och hämtningsyta färdigställd.

Arbetssätt

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. Vår förskola erbjuder en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamhetens innehåll är alltid baserad på förskolans läroplan, Lpfö 18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och de
mål som finns beskrivna där.

Mycket sker via leken som är barnets sätt att kunna lära, utforska och utvecklas. Genom leken bearbetar och reflekterar barnet sina upplevelser.

Cultural Children of Europe
Vi är med i projektet "Cultural Children of Europelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" som är ett nordiskt/baltiskt samarbetsprojekt med deltagande från Sverige , Norge, Danmark, Lettland och Island. Projektägare är Kulturprinsen som finns i Viborg, Danmark. Actionlearning och estetiska uttryck är projektets huvudområden. Målgruppen är pedagoger som arbetar med barn i ålder 0-8 år.

Språk och kommunikation
Vi arbetar fortlöpande med språk och kommunikation utifrån forskningsbaserade metoder samt med mångkulturella inslag för att ge stöd och stimulans i barnens sociala samspel, sin förmåga att fungera enskilt och i grupp samt att hantera konflikter. Inslag som utgår från Babblarnalänk till annan webbplats från Hattens förlag är exempel på hur vi arbetar.

Värdegrund

Att hitta sin egen identitet och att bli stark i den och i sig själv är viktiga bitar för oss. Att barnen exempelvis får lärdom och insikt i orden stopp och nej samt vad dessa innebär och den respekt dessa ord ska medföra. Arbetet med så kallade Kompisböcker är exempel på värdegrundsarbetet hos oss.

Delaktighet och inflytande

Känslan av att känna sig delaktig och få inflytande i vad som bestäms, händer och sker är något vi vill ge barnen. På enkla sätt försöker vi därför involvera dem i verksamhetens syfte, innehåll och mål. Att vara delaktig genererar lärande och hos oss har detta bland annat utmynnat i ett "Barnråd" där saker diskuteras och beslutas.

Sidan uppdaterades

2020-01-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Sunnanäng förskola
Vetevägen 12
892 33 Domsjö

Avdelningar
Blåklockan 073-270 49 54
Daggkåpan 073-274 83 40
Fjärilen 070-292 36 67
Röddockan 073-270 49 55
Smörblomman 073-270 49 53
Trollsländan 070-292 24 02
Vitklövern 073-270 49 52

Rektor
Örjan Sundqvist
0660-26 53 37
076-106 33 07
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista