Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Öppettider förskola och barnomsorg

Allmänna öppettider

Allmänna öppettider i kommunal förskola är 06.00 – 18.00. Öppettiderna kan variera mellan verksamheterna. Beslut om enheternas öppettider fastställs emellertid utifrån föräldrars och vårdnadshavares behov av daglig vistelsetid för respektive barn. Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds barn i den omfattning det behövs med hänsyn till

-föräldrars förvärvsarbete
-föräldrars studier
-barnets egna behov pga. familjens situation i övrigt
-barnets eget behov av särskilt stöd

Barn vars föräldrar är aktivt arbetssökande eller är föräldralediga för vård av annat barn enligt föräldraledighetslagen erbjuds förskola 15 timmar i veckan.

För behov av barnomsorg under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger hänvisas till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Öppettider, sommar

På sommaren håller förskolorna, dagbarnvårdarna och fritidshemmen stängt under fyra veckor, oftast under juli månad. Då är verksamheten i området samlad till en sommaröppen enhet. Barn från andra förskolor, fritidshem och familjedaghem erbjuds då plats där.

Planeringsdagar

Planeringsdagar genomförs 3-4 dagar per år vid varje förskola. Vårdnadshavare meddelas i god tid när dessa är inplanerade via Vklass eller på annat inarbetat sätt. Ingen reducering av avgiften sker.

Vid behov kan alternativ omsorg ordnas på förskolan eller på annan förskola inom skäligt avstånd.

Sidan uppdaterades

2019-12-18

Sidansvarig: