Du är här:

Lagändringar från 1 januari 2019

Från 1 januari 2019 skärps kraven för enskilda huvudmän som bedriver fristående förskola.

Lagändringarna berör krav om att utse skolchef, förskolechef blir rektor samt nya krav på ägar- och ledningsprövning i samband med ansökan om nyetablering eller utökning av befintlig verksamhet.

Utförlig information om lagändringarna hittar du härPDF

Sidan uppdaterades

2019-05-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kajsa From Rundblad
Verksamhetschef förskolan
076-784 39 33
Skicka e-post

Mikael Breilin
Verksamhetschef grundskolan F-6
070-395 13 17
Skicka e-post

Linda Nordlander
Kvalitetsledare
070-190 59 00
Skicka e-post