Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Fritidshem i Örnsköldsviks kommun

Läroplan och specifika delar för fritidshemmet innebär exempelvis att verksamheten

- ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.
- kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.
- ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.
- ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer.
- ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle
- ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.
- ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer.

Sidan uppdaterades

2019-02-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss