Du är här:

Mycklingskolan F- 3

Mycklingskolan ligger ca 5 kilometer väster om Örnsköldsvik i Själevadsområdet.

Organisation

Vi arbetar med elever från skolår F-3. Vi har olika lärarkompetenser: fritidspedagoger, grundskollärare, förskollärare samt specialpedagoger. Fritidshemmet Grodan samt förskolegrupperna Myran, Myggan och Mullvaden finns i samma byggnad. Den närliggande naturen med berget, skogen, bäcken och tjärnen används i vår undervisning. Vi har även en fantastisk basplats med timrat vindskydd och grillplats.

Inlärning

Vi uppmuntrar våra elever att ta ansvar för sin egen inlärning. Målet är att eleven får insikt om sitt eget lärande och utveckling, att eleven reflekterar över sitt sätt att arbeta.

Trygghet

Vi uppmuntrar ärlighet, hänsyn och omtanke. Vi vill stärka elevernas självkänsla och se till att de känner sig trygga och respekterade. Vi arbetar med dans, drama, samarbetsövningar och idrott.  Vi vuxna uppmärksammar och åtgärdar mobbningtendenser och vi hjälper till med konflikthantering. På skolan finns såväl klassråd som elevråd och föräldraråd där även föräldrar ingår.

Gemenskap

Vi stärker gemenskapen på skolan vid hela skolan sjunger/läser, temadagar och friluftsdagar. Vi har perioder då alla arbetar med samma tema under en längre tid t.ex. Trafik, Värdegrunden och Miljö.

Fritidshem

Grundskolan omfattar även fritidshemsverksamhetöppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades

2019-09-03

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mycklingskolan
Mycklingsvägen 20
894 30 Själevad

Administration
Monica Gidlund
0660-26 51 38
073-081 37 70
Skicka e-post

Rektor
Malin Petersson
073-270 49 47
Skicka e-post

Personalrum
0660-26 51 75

Sjuk- och frånvaroanmälan
Till kontaktlista