Estetiska programmet

Estetiska programmet

Vill du få en bred grund att stå på, samt utveckla dig själv och din kreativitet?

Estetiska programmet
Det estetiska programmet är ett högskoleförberedande program och passar dig som gillar att vara kreativ. Här får den en bred behörighet till universitet och högskola samtidigt som du får praktisk och teoretisk utbildning i olika estetiska ämnen. På programmet kombineras studier i traditionella kurser med skapande projekt, både enskilt och i grupp. Programmet förbereder för universitets- och högskolestudier i första hand inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga och konstnärliga utbildningarna.

Du har möjlighet att välja Moderna språk och Matematik 2b, vilket breddar din behörighet ytterligare.

Nationella inriktningar

Bild och form
Inriktningen ger dig grundläggande kunskaper i bild och form i olika tekniker – från lera till digitalt bildskapande. Undervisningen bedrivs i en kreativ och tillåtande atmosfär. Du får ta del av såväl historisk som samtida konst samt arbeta utåtriktat med utställningar. Därutöver utvecklar du din förmåga att kommunicera med  bilder samt att uppleva, tolka och reflektera över olika typer av bilder. http://bildestet.weebly.comlänk till annan webbplats/
 
Musik
Inriktningen ger dig en bred musikutbildning med ensemblespel, musikteori, individuella instrument- eller sånglektioner och körsång. Du kan fördjupa dig i exempelvis musikproduktion, ensemblespel och välja ett extra instrument.

På musikinriktningen får du möjlighet att utveckla din musikalitet, hitta ditt egna musikaliska uttryck och spela tillsammans med andra. Du får vara med och sätta upp konserter och föreställningar av olika slag. Du får lära dig grunderna i ljudteknik, digitalt musikskapande och mycket annat. https://facebook.com/musiknola/länk till annan webbplats

Dans
Inriktningen ger dig en bred dansutbildning där du får arbeta med olika dansgenrer, exempelvis street dance, jazz och modern dans. I dansen arbetar vi i grupp med ett individuellt förhållningssätt där du ges möjlighet att utveckla kreativitet, musikalietet, rörelsekvaliteter och teknik kopplat till olika dansgenrer och stilar. Tillsammans kommer vi att arbeta med dans både som scenisk konstform och som träningsform, där du får kunskap om kroppens anatomi och fyiologi samt dansens historia. Du kommer även få arbeta med att skapa dans individuellt, i grupp samt tillsammans med andra konstformer. Inriktningen ger möjlighet att utveckla ett personligt uttryck och förmågan att använda dansens språk som uttrycksmedel.

Fortsatta studier och arbete
Estetiska programmet ger dig, oavsett inriktning, en god grund för universitets- och högskolestudier inom humanistiska, samhällsvetenskapliga och konstnärliga utbildningar.

Exempel på utbildningar som Estetiska programmet ger behörighet till:
Juristprogrammet
Journalistprogrammet
Kriminologiprogrammet
Lärarprogrammet med examina:
Förskolelärare
Grundskoleslärare
Ämneslärare (beroende på ingångsämne)
Polisutbildningen
Psykologprogrammet
Socionomprogrammet

Dessa har krav på särskild behörighet som ges inom programmet.
Matematik 3 och Naturkunskap 2 är valbara inom det individuella valet i åk 2 och 3.
Dessa kurser ger behörighet till exempelvis:
Arkitektprogrammet
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd
Civilekonomprogrammet
Fysioterapeutprogrammet
Psykologprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet

Sidan uppdaterades

2019-01-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Rektor
Nina Ödmark
0660-889 41
Skicka e-post

Studie- och yrkesvägledare
Maria Forsberg
0660-889 38
Skicka e-post

Mer information

Informationsblad
Estetiska programmetPDF