Introduktionsprogram

Introduktionsprogram

Fyra olika introduktionsprogram som ger obehöriga elever nya möjligheter.

Programinriktat val – för dig som:

 • vill gå ett nationellt yrkesprogram eller högskoleförberedande program men saknar full behörighet. Du måste dock ha: Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk samt engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen
  eller​
 • Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. ​

  Sökbart

Språkintroduktion – för dig som:

 • nyligen anlänt till Sverige och vill få en utbildning i svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola eller annan utbildning.

  Ska utformas för enskild elev. Ej sökbart.
  Kontakta Judit Kajhager, tfn 0660-889 55 eller Patrik Vestin, tfn 0660-883 47, för mer information.

Yrkesintroduktion – för dig som:

 • behöver få en yrkesinriktad utbildning med syfte att komma in på arbetsmarknaden. Här ingår praktiskt arbetet parallellt med teoretiska studier. Utbildningen genomförs under lärlingslikande former vilket innebär att du är ute minst halva tiden på ett företag från år 2.

  Ej sökbart.

Individuellt alternativ – för dig som:

 • behöver få en ökad motivation att hitta en väg till vidare utbildning och/eller är till för dig som behöver behörighet för yrkesprogram inom gymnasieskolan.
 • behöver en individuell lösning, som kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiegemensamma ämnen, praktik och gymnasieskolans karaktärsämnen.

  Ska utformas för enskild elev. Ej sökbart.


Sidan uppdaterades

2019-01-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Rektor IMA, IMP och IMY
Jonny Backman
0660-883 28
Skicka e-post

Rektor IMS
Magnus Westin
0660-883 35
Skicka e-post

Pedagogisk samordnare IMS
Patrik Vestin
0660-883 47
Skicka e-post

Studie- och yrkesvägledare IMS
Judit Kajhager
0660-889 55
Skicka e-post

Samordnare IM
Katarina Brogell
0660-883 82
Skicka e-post

Mer information