Studiestöd

För dig som får löneavdrag i samband med skolgång kan timersättning sökas genom SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). För närvarande är bidraget 82 kronor. Skolan ansvarar för denna ansökan.
 

Sidan uppdaterades

2013-03-27

Sidansvarig: