Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av lärarutbildningarna, där praktik och teori knyts samman. VFU ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet. Du som är lärarstudent ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen.

När är person utbildar sig till lärare så ingår det därför verksamhetsförlagda utbildningsveckor.

Lärarstudenter och utbildade VFU-handledare är en viktig resurs för Örnsköldsviks Kommun. Vi vill att studenterna ska trivas hos oss och att de får goda möjligheter att utvecklas och fortsätta arbeta som färdiga lärare i kommunen.

I Örnsköldsvik är vi stolta över att kunna ta emot studenter fråmst från Umeå Universitet och Mittuniversitetet men även exempelvis från Högskolan i Dalarna och Luleå Universitet.

VFU-verksamheten i Örnsköldsvik

 • välkomnar ett stort antal lärarstudenter
 • stödjer och handleder lärarstudenter med utbildade handledare
 • bidrar till skolutveckling
 • förenar vetenskap/teori och praktik
 • ger studenter en positiv bild av förskolan och skolan
 • låter lärarstudenter pröva sina idéer och praktisera olika arbetssätt samt hitta sin trygghet som lärare i praktiken
 • följer studentens utveckling under lärarutbildningen

Målsättning

 • att bidra till att attraktiviteten av läraryrket höjs samt bidra till en positiv rekrytering av utbildade, skickliga lärare.
 • att ha ett tätt samarbete mellan förskolornas/skolornas handledare och universitetets lärare och forskare. Exempelvis kring ämnesdidaktisk utveckling och utveckling av handledarrollen.
 • att bidra till att en ökad kvalitet på lärarutbildningarna samt att stärka vårt eget systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete.
 • att ringa in utvecklingsområden som kan ligga till grund för studenternas examensarbeten och gemensamma utvecklingsarbeten.

Sidan uppdaterades

2020-09-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ulrika Sjöblom
VFU-ansvarig
Bildningsförvaltningen
070-573 35 06
Skicka e-post

Information om Corona och VFU

Orange nedåtpil