Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Att vara VFU-handledare

Att vara VFU-handledare

  • Möjlighet att utvecklas som pedagog
  • Flera tillfällen att reflektera över olika pedagogiska utmaningar
  • Kompetensutveckling
  • Tillfälle att koppla den egna verksamheten till vetenskap/forskning
  • Bra utvärdering/feedback av verksamheten
  • Pedagogiska träffar mellan olika skolformer samt mellan skola och universitet

Att bli handledare är något som sker i samråd med rektor/förskolechef som är de som utser VFU-handledare på skolan/förskolan.

Utsedd VFU-handledare genomgår därefter den för lärorsätet obligatoriska handledarutbildningen. Se mer information under Utbildning.

VFU-perioden utvärderas via webbaserad enkät som skickas ut till handledare och studenter.

Utbildning

Mittuniversitetet - MIUN

2-dagars introduktion till uppdraget som VFU-handledare

7,5 hp kurs ”Lärande genom handledning och reflektion”

Anmälan gör du på www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan sedan fortsätta att läsa valbara eller obligatoriska kurser om vardera 7,5 hp som leder till magisterexamen.

Seminarier i olika kurser för VFU-handledare, Miuns kurslärare och studenter.

Uppföljningsdagar för VFU-handledare med ny information om innehållet i Lärarutbildningen.

Umeå Universitet - UMU

Lärarutbildningen vid Umeå universiteterbjuder en nätbaserad handledarutbilning för lokala VFU-handledare i förskola, fritidshem och skola. Syftet med handledarutbildningen är att ge dig som VFU-handledare den utbildning du behöver i ditt uppdrag:

Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal, 4 hp

Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning, 3,5 hp

Läs mer och klicka dig vidare till ansökan här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Seminarier i olika kurser för VFU-handledare, UMUs kurslärare och studenter.

Att handleda

Det kan vara mycket nytt att ta in när man ska vara verksam vid en helt ny förskola eller skola. Innehållet i samtal och reflektion tillsammans med din student kan därför utgå från detta underlag som ringar in det som är viktigt att känna till och ha koll på.

SamtalsunderlagPDF

Kursinformation och Bedömning

Avtal

Handledararvode

Sidan uppdaterades

2021-01-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ulrika Sjöblom
VFU-ansvarig
Bildningsförvaltningen
070-573 35 06
Skicka e-post