Du är här:

Övningsskolor och övningsförskolor

I januari 2014 beslutade regeringen om en femårig försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av lärar- och förskollärarutbildningar.

I Örnsköldsviks kommun finns det övningsskolor och övningsförskolor i två av våra grundskoleområden, Själevad och Gullänget samt i Centrala Örnsköldsvik gällande Gymnasieskolan.

Sidan uppdaterades

2018-01-12

Sidansvarig:

Mer information

Övningsskolor och Övningsförskolor

 

Gullängetområdet

Kommunala förskolor
Kojanöppnas i nytt fönster
Skogsgläntanöppnas i nytt fönster
Skärpeöppnas i nytt fönster
Ängenöppnas i nytt fönster

Fristående förskola
Brandbilenöppnas i nytt fönster

Kommunala grundskolor
Skärpeskolan F-3öppnas i nytt fönster
Ängetskolan F-9öppnas i nytt fönster

 

Själevadsområdet

Kommunala förskolor
Mycklingöppnas i nytt fönster
Lilltjärnöppnas i nytt fönster
Själevadöppnas i nytt fönster

Kommunala grundskolor
Haffstaskolan F-3öppnas i nytt fönster
Mycklingskolan F-3öppnas i nytt fönster
Själevadsskolan F-6öppnas i nytt fönster

 

Örnsköldsviks Gymnasieskola

Nolaskolanöppnas i nytt fönster
Parkskolanöppnas i nytt fönster