Prövning

Formulär för anmälan till prövning finns längst ner på sidan

Har du redan kunskaper i en hel kurs? Eller vill du läsa på egen hand och sedan tenta av det du lärt dig? Kanske önskar du höja ett betyg som du inte är nöjd med från gymnasiet?

Vad är en prövning?

Prövning innebär att dina kunskaper i en hel kurs bedöms och betygssätts. Hur en prövning praktiskt ska gå till finns inte reglerat i någon förordning. Bedömningen ska dock alltid utgå ifrån de nationella kunskapskraven och betygskriterierna som du hittar på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  Vanligt är skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer och praktiska redovisningar. I en del kurser kan det ingå praktiska uppgifter som måste utföras under en längre tidsperiod. Var ute i god tid - en prövning är aldrig bara ett halvtimmas skriftligt prov, som en del tycks tro.

I prövningen får du ingen undervisning eller handledning av lärare, och du måste själv skaffa de läromedel som du behöver för att förbereda dig.

Rätten att pröva i kurser med betygsskalan MVG-G har upphört. I många fall finns dock en motsvarande ny kurs med betygsskalan A-E.

Så här står det i Skollagen 20 kap 40 §:

Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

Kan jag läsa kursen på vanligt sätt istället för prövning?

Du kan alltid söka till våra kurser. Om du inte har läst kursen förut, eller om du har fått ett icke godkänt betyg, är möjligheten stor att få en plats. Om du däremot redan har ett godkänt betyg i kursen kan du inte läsa den igen utan att ha särskilda skäl.


Prövningen steg för steg

Steg 1: Informera dig om tider och skolor

Prövningsperioder

Du kan göra prövning under följande tider:

  • Våren 2020: veckorna 11-19 (9 mars - 8 maj)
    Du måste anmäla dig minst 3 veckor innan du vill göra prövningen. Sista anmälningsdag för våren 2020 är 12 april.
  • Hösten 2020: veckorna 38-46 (14 september - 13 november)
    Du måste anmäla dig minst 3 veckor innan du vill göra prövningen. Sista anmälningsdag för hösten 2020 är 18 oktober.

Skolor

  • Prövning på gymnasieskolan: Du har rätt enligt gymnasieförordningen 8 kap. 25 §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att göra prövning på gymnasieskolan om du istället vill ha betyg därifrån. Du behöver inte vara elev där för att göra prövningen hos dem. I så fall kontaktar du gymnasieskolan direkt.
  • Prövning i annan kommun: Du har rätt att göra prövning i en annan kommun än hemkommunen. Det kan exempelvis vara aktuellt när kursen inte finns hos oss. I så fall måste du själv kontakta aktuell kommun.

Steg 2: Kontakta oss

Läs först informationen på den här sidan. Sedan är du välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare för ytterligare information.

Om du vill veta hur prövningen går till i just din kurs bör du först läsa Skolverkets nationella kunskapskrav och betygskriterierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Studie- och yrkesvägledarna kan också hjälpa dig till kontakten med aktuell lärare när det gäller grundläggande vuxenutbildning och SFI. För gymnasial vux hänvisar vi dig till Hermods kundtjänst.

Steg 3: Anmäl dig och betala

Anmäl dig i tid

Sista anmälningsdag framgår av steg 1 ovan

Fyll i formuläret

Formuläret finns längst ner på sidan.

Betala

Avgiften är 500 kronor per kurs. Du betalar inget om du tidigare har fått betyget F eller IG på kursen och är elev hos oss (i andra kurser) samtidigt som du vill göra prövningen. I så fall måste du bifoga ditt IG/F-betyg.

Betala med Swish i samband med anmälan. Swishnumret är 123 562 2162. Skriv som meddelande ditt personnummer och den kurs som du ska pröva i (till exempel 950101-1234, Engelska 5). När du ska betala kommer det i din Swish-app att stå "Mottagare: Vuxenutbildningen Örnsköldsviks kommun".

Avgiften återbetalas aldrig. Det är därför viktigt att du vet vad prövningen innebär innan du anmäler dig. Du kan inte heller skjuta upp den anmälda prövningen till en senare prövningsperiod. Du får i sådana fall betala på nytt. Om man på grund av sjukdom inte kan genomföra prövningen krävs läkarintyg för att prövningen ska kunna flyttas till ett senare tillfälle.

Steg 4: Skolan kontaktar dig

Efter anmälan och betalning kommer du att bli kontaktad av skolan:

  • En lärare på Komvux Arken (grundläggande vux och SFI) kontaktar dig om du ska pröva där.
  • Ska du pröva hos Hermods på gymnasial vux kommer du att få mejl. Det kan tyvärr hamna i din skräppost, så kolla där också.

Steg 5: Förbered dig

Du ansvarar själv för att läsa in de kunskaper som motsvaras av kursplanen. Sätt dig in i kunskapskraven och betygskriterierna hos Skolverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster I en prövning ingår ingen undervisning. Lämplig litteratur för dina förberedelser är de böcker som normalt används. Att pröva ger inte rätt till studiemedel från CSN.

Steg 6: Själva prövningen

Hur går en prövning till? Läs ovan under rubriken Vad är en prövning?
Vid prövningen måste du kunna legitimera dig.

Steg 7: Du får betyg

Du får betyg i kursen. Betyget överförs till den nationella betygsdatabasen som är kopplad till universitetens och högskolornas Antagning.se. Söker du andra utbildningar (exempelvis yrkeshögskolor och folkhögskolor) måste du själv skicka betyget till dem. Vill du ha betyget på papper fyller du i formuläret Beställa betyg.


Anmälan till prövning

Anmäl dig i formuläret. Du kan bara skicka in anmälan för en kurs i taget.

Skola där jag vill pröva * (obligatorisk)


Hur vill du få ditt betyg? (vid brådska bör du hämta det) * (obligatorisk)


PersonuppgifterSidan uppdaterades

2020-06-18

Sidansvarig: