Studieekonomi

På denna sida finns information om

- studiemedel
- studiehjälp
- andra möjligheter

När du studerar hos oss finns olika möjligheter till studiefinansiering.

Studiestartsstöd

Studiestartsstödet är ett bidrag under max 50 veckor för att komma igång med studier för den som har kort tidigare utbildning. För att få stödet måste du vara inskriven hos arbetsförmedlingen, och det är också dit du vänder sig för att söka.

Pengarna för studiestartsstödet är begränsade och kan redan vara intecknade för hela 2019. För säkerhets skull bör du som tillhör målgruppen höra med arbetsförmedlingen.

Studiemedel

Studiemedel är den vanligaste formen av studiefinansiering.

Åldersgränser

Studiemedel kan sökas från och med hösten det år du fyller 20 år. Åldersgränsen uppåt är 56 år.

Bidrag och lån

Studiemedel innehåller både bidrag och lån, och du väljer naturligtvis själv om du vill låna. I vissa fall kan man få en högre bidragsdel. Har du barn kan du få tilläggsbidrag.

Poäng

Kurserna på grundskole- och gymnasienivå är poängsatta. När du lägger ihop dina poäng ser du din studieomfattning. CSN kan ge ersättning för heltidsstudier (20 poäng per vecka), 75 % (15 poäng per vecka) och 50 % studier (10 poäng per vecka).

Ansökan

Ansökan görs via CSN:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan den första utbetalningen

Studiemedel betalas ut månadsvis i förskott. För att du ska få din första utbetalning måste både skolan och du själv tala om för CSN att studierna påbörjats. Skolan meddelar detta elektroniskt till CSN när du har börjat.

Du måste själv lämna en studieförsäkran till CSN.

Om du har annan bank än Swedbank måste du anmäla till Swedbank vilket konto pengarna ska sättas in på.

Lovdagar

Det finns inga lovdagar inom Vuxenutbildningen, men vissa veckor är du hänvisad till självstudier eller begränsad lärarbemanning. Om du har studiemedel från CSN föväntas du klara dina poäng även då.

Ledighet och studieuppehåll

Här finns mer info.

Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden

Du som har studiemedel måste enligt studiestödslagen anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för rätten till studiemedel. Det är exempelvis om du

  • gör uppehåll i studierna på grund av ledighet
  • avbryter en kurs
  • byter utbildning eller byter till annan skola
  • ändrar din studietid
  • får en annan inkomst än vad du skrivit i din ansökan

Sjukdom och vård av barn

Om du blir sjuk kan du få behålla din ersättning förutsatt att du meddelar Försäkringskassan redan första sjukdagen. Vård av barn eller närstående ska meddelas till CSN.


Studiehjälp

Du som är i åldern 19-20 år och studerar på heltid kan söka studiehjälp.


Andra möjligheter

CSN har andra stöd, exempelvis studiestartsstöd och utbildningskontrakt. Läs mer på csn.se.

Beroende på din situation kan i vissa fall arbetsförmedlingen, kommunens integrationsenhet, försäkringskassan och a-kassan finnas med i finansieringen.


Sidan uppdaterades

2019-06-05

Sidansvarig:

Kontakt

Du är välkommen att diskutera din studieekonomi med kurator eller studie- och yrkesvägledare.

CSN:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns alla fakta. Där söker du också ditt studiemedel.