Studielänken

I Studielänken får du studera i en personlig och lugn miljö. Studielänken är en del av Komvux Arken med egna lokaler i Arken Trekanten. Du kan läsa kurser på grundskole- och gymnasienivå. Du får stöd om du

  • vill testa att komma igång med studier igen
  • har svårt att studera i grupp
  • har svårt att fokusera och komma igång med uppgifter
  • har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter
  • behöver mer tid och stöd i de kurser som du läser

Intyg

Vi kan göra tester för att se om du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller specifika svårigheter i matematik. Med testet som grund kan vi utfärda intyg för

  • förlängd provtid på högskoleprovet
  • rätt till stöd i högre utbildning

Kontakta specialpedagog eller en studie- och yrkesvägledare.

Läs också vår allmänna information om stöd i studier.

Sidan uppdaterades

2018-12-18

Sidansvarig: