Du är här:

Barnskötare distansutbildning

Vad krävs för att jobba som barnskötare?

Vad krävs för att jobba som barnskötare på en förskola? Svaret är inte glasklart, eftersom barnskötare inte är ett legitimationsyrke, till skillnad mot exempelvis förskollärare.

Nationellt yrkespaket från Skolverket

På ungdomsgymnasiet finns Barn- och fritidsprogrammet med en fördjupning mot barnskötare, men för vuxna finns ingen lika självklar väg. Därför har Skolverket tillsammans med branschkunniga tagit fram ett så kallat nationellt yrkespaket mot barnskötarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Örnsköldssviks kommun, som är Örnsköldsviks största arbetsgivaren för barnskötare, har utttalat sig positivt till denna mix av kurser.


KursPoäng
Bas för barnskötare 900 poäng

Hälsopedagogik100
Kommunikation100
Lärande och utveckling100
Specialpedagogik 1100
Pedagogiska teorier och praktiker100
Pedagogiskt ledarskap100
Människors miljöer100
Grundläggande vård och omsorg100
Etnicitet och kulturmöten100
Påbyggnad för barnskötare 400 poäng

Barns lärande och växande100
Skapande verksamhet100
Pedagogiskt arbete200APL ingår


Förutom kurserna i tabellen betonar kommunen vikten av svenska språket och att förstå samhället. Därför vill man också att du ska läsa


KursPoäng
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100
Samhällskunskap 1a150


Hur läser du?

Kurserna ges på distans

Du använder läroböcker (kan vara pappersböcker eller e-böcker) och kompletterande material. Lärarstöd ges via datorn och via mejl i Hermods lärplattform Novo. Du kan inte ringa din lärare utan du kommunicerar via lärplattformen. Du måste ha dator med internetuppkoppling samt kursböcker, som du skaffar självlänk till annan webbplats.

Under kursen lämnar du in skriftliga uppgifter som bedöms och återkopplas av din lärare. Uppgifterna kan anpassas så att exempelvis elever med läs- och skrivsvårigheter i vissa fall kan lämna in ljudfiler istället för skriven text. Detta måste du i så fall planera i förväg.

Varje kurs avslutas med en muntlig examination via webbkamera/headset. Efter att du legitimerat dig ska du i samtal med läraren redovisa dina kunskaper i kursen. Då har du också möjlighet att förtydliga det material som du tidigare lämnade in skriftligt.

Två kurser i taget om du läser heltid

Om du vill läsa på heltid är det lämpligt att läsa två kurser i taget. Du börjar med två kurser på 10 veckor. Sedan läser du en ny omgång med två kurser på 10 veckor.

En kurs i taget om du läser halvtid

Om du vill läsa på halvtid rekommenderar vi att du läser en kurs i taget. Varje kurs tar i så fall 10 veckor.

I vilken ordning ska du läsa kurserna?

Följ gärna ordningen i tabellen ovan, även om det inte är ett krav. Du måste dock vara klar med baskurserna innan du börjar påbyggnadskurserna.

Arbetesplatsförlagt lärande - APL

I kursen Pedagogiskt arbete ingår APL. Du gör stora delar av kursen (upp till åtta veckor) på en förskola, där du följer personalens arbetstider.

Observera att du själv måste ordna din APL-plats! Detta måste du vara medveten om redan när du börjar läsa mot barnskötare.

Förkunskapskrav

Minst godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk från grundskolan, alternativt från Grundläggande vuxenutbildning (delkurs 4 måste vara klar).

Kurstid

Tillsammans med SYV görs en individuell studieplan. Du kan starta utbildningen varje måndag under hela året. Heltidsstudier för kurserna i tabellen motsvarar 65 veckor. Om du inte redan har läst svenska och samhällskunskap tar det ytterligare minst 7 veckor.

Ekonomi

Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv litteratur.

Om du läser på halvtid eller mer kan du söka studiemedel från CSN länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Läs mer

Läs mer om yrket barnskötarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Arbetsförmedlingens sida)

Se Skolverkets kursplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du vill ha mer information om varje kurs.

Sidan uppdaterades

2019-06-04

Sidansvarig: