Komvux Arken

Gymnasial vux

Komvux Arken är kommunens egen skola i Örnsköldsvik. Vi ger två olika slags utbildningar.

1. Vård- och omsorgskurser

Vård och omsorg - undersköterska distans och dagtid.

2. Studielänken

Studielänken för dig som behöver extra stöd.

Från och med hösten 2019 kommer inga kurser i allmänna ämnen att ges på dagtid. Med allmänna ämnen menar vi exempelvis Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Historia, Samhällskunskap, Naturkunskap, Religionskunskap, Biologi, Fysik och Kemi. Motsvarande kurser kommer att ges på distans via Hermods.

Sidan uppdaterades

2019-05-06

Sidansvarig: