Du är här:

Studielänken/stöd i studier

Studielänken

I Studielänken får du studera i en personlig och lugn miljö. Studielänken är en del av Komvux Arken med egna lokaler i Arken Trekanten. Du kan läsa kurser på grundskole- och gymnasienivå. Du får stöd om du

 • vill testa att komma igång med studier igen
 • har svårt att studera i grupp
 • har svårt att fokusera och komma igång med uppgifter
 • har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter
 • behöver mer tid och stöd i de kurser som du läser

Intyg

Vi kan göra tester för att se om du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller specifika svårigheter i matematik. Med testet som grund kan vi utfärda intyg för

 • förlängd provtid på högskoleprovet
 • rätt till stöd i högre utbildning.

Stöd vid distansstudier

Många av våra kurser ges på distans. Kanske du tycker det är svårt att komma igång vid kursstarten? Eller behöver du stöd under hela kursen? Läs mer på länken och kontakta sedan lärarna på Studielänken.

Här finns kontaktuppgifter till specialpedagog och speciallärare på Studielänken.

Alla kan behöva extra stöd i studier

I våra kurser försöker lärarna att ge det stöd som var och en behöver. Det handlar ofta om anpassningar i ditt vanliga klassrum. Prata först med din lärare. Exempel på stöd är

 • inläst kurslitteratur
 • möjlighet att sitta enskilt vid provsituationer
 • förlängd provtid
 • extra tydliga och anpassade instruktioner
 • stöd för att komma igång med uppgifter

Sidan uppdaterades

2017-05-09

Sidansvarig: