Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Avsluta eller utvidga uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare

När huvudmannen inte längre har behov av en god man ska godmanskapet upphöra. Om huvudmannen behöver mer omfattande stöd än vad som ligger i god mans uppdrag kan gode mannen få sitt förordnande förändrat till förvaltare. För att utvidga godmanskapet till förvaltarskap behövs det en ny utredning och eventuellt ett nytt läkarintyg. Överförmyndaren skickar sedan en ansökan till tingsrätten som beslutar i ärendet.

Som god man eller förvaltare har du rätt att på egen begäran bli befriad från uppdraget. Du måste dock fullfölja ditt uppdrag tills överförmyndaren har utsett en ny lämplig god man eller förvaltare. Om gode mannen eller förvaltaren avlider ska den personens dödsbo fullgöra redovisningsskyldigheten och lämna sluträkning till överförmyndaren.