Länk till startsidan

Tillgänglighetsredogörelse

Örnsköldsviks kommun står bakom den här webbplatsen och vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att ornskoldsvik.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns flera e-tjänster och system som du når via ornskoldsvik.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det gäller till exempel tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.
  • Vi är medvetna om att det kan vara problem på vissa sidor och jobbar därför kontinuerligt med att lokalisera och se över vilka åtgärder som behöver göras.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss nedan så att vi får veta att problemet finns.

Välj vilken typ av ärende det gäller: * (obligatorisk)
Välj vilken typ av ärende det gäller:Vill du ha svar på ditt ärende? Ange då dina kontaktuppgifter:
Vill du ha svar på ditt ärende? Ange då dina kontaktuppgifter:
Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det Länk till annan webbplats. .

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, intern testning, av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 2023-09-12.