Länk till startsidan

Tillgänglighetsredogörelse

Örnsköldsviks kommuns webbplats är till för alla, och tillgänglighet är en mycket viktig fråga för oss. Vi har tydliga krav på att inkludera alla besökare på ornskoldsvik.se.

Vårt åtagande för tillgänglighet

Vi strävar efter att inkludera alla besökare i våra tjänster på ornskoldsvik.se. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi vill att ornskoldsvik.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och vilka hjälpmedel som används.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Flera e-tjänster och system som du når via ornskoldsvik.se uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna, till exempel genom otillgänglig kod. Många av dessa system och e-tjänster är sådana som vi inte själva äger eller kan justera. Vi kommer att ställa högre krav på tillgänglighet vid kommande upphandlingar.
  • Vi är medvetna om att det finns problem på vissa sidor och arbetar kontinuerligt med att identifiera och åtgärda dessa.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi arbetar ständigt med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss nedan så att vi får veta att problemet finns.

Välj vilken typ av ärende det gäller: * (obligatorisk)
Välj vilken typ av ärende det gäller:Vill du ha svar på ditt ärende? Ange då dina kontaktuppgifter:
Vill du ha svar på ditt ärende? Ange då dina kontaktuppgifter:
Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det Länk till annan webbplats. .

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning och intern testning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes 2024-04-06.