Du är här:

Läsårstider, lov, ledigheter grundskola

2019/2020

Observera att det kan finnas skol- eller fritidsspecifik information från respektive enhet vad gäller till exempel klockslag för skolstart och/eller avslutning. Denna specifika information ska framgå i Vklass från aktuell enhet.

Nedanstående datum utgör ramen för läsåret men avvikelser kan förekomma.

Vårterminen 2020
Onsdag 8 januari - fredag 12 juni
Vecka 10 Vinterlov
Vecka 16 Påsklov
Lovdag 22 maj
+ rörliga studiedagar (se tabell nedan)

Studiedagar

Läsåret 2019/2020 har varje enhet rörliga studiedagar som placeras utifrån verksamhetens respektive behov. Eleverna är lediga från undervisning. Fritidshemmen har öppet som vanligt om ej annat anges från just ditt fritidshem.

Studiedag 2019/2020 är placerad enligt följande

Datum

Skola/skolor som har studiedag

19 febr. 2020,

25 maj 2020

Haffstaskolan, Mycklingskolan, Själevadskolan F-9

25 mars 2020,
25 maj 2020

Höglandskolan

30 april 2020,
20 maj 2020

Bjästaskolan, Köpmanholmenskolan, Sidensjöskolan

30 april 2020,

25 maj 2020

Husumskolan

20 maj 2020,
12 juni 2020

Sundskolan

22 maj 2020

Björnaskolan

27 maj 2020

Skärpeskolan, Ängetskolan

1 juni 2020

Anundsjöskolan


2020/2021

Nedanstående datum utgör ramen för läsåret men avvikelser kan förekomma.

Höstterminen 2020
Torsdag 20 augusti - tisdag 22 december
Vecka 44 Höstlov

Vårterminen 2021
Måndag 11 januari - torsdag 10 juni
Vecka 10 Vinterlov
Vecka 14 Påsklov
Lovdag 14 maj
+ rörliga studiedagar

 

Verksamhetsutveckling (gäller fritidshem)

Berör 3-4 dagar per läsår och läggs ut beroende av verksamhetens behov. Samtliga datum för detta meddelas via Vklass och via andra inarbetade sätt för respektive enhet.

Läs om vad Verksamhetsutveckling är här.

Skolplikt

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Skolplikten fullgörs i de obligatoriska skolformerna

  • grundskolan
  • grundsärskolan
  • specialskolan
  • sameskolan (årskurs 1-6)

Läs mer på Skolverkets sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledighet från ordinarie undervisning

Det är rektor som beslutar om elevs ledighet från ordinarie undervisning. Rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar.

Läs mer på Skolverkets sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2020-05-11

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter